• Gabinet Psychoterapii i Diagnozy Psychologicznej
  odNova


  Popatrz, jak szybko wszystko ulega zapomnieniu!
  Marek Aureliusz


  Kiedy wady innych sprawiają ci przykrość, spójrz na siebie
  i zastanów się nad twoimi własnymi. Zajmując się nimi,
  zapomnisz o złości i nauczysz się żyć mądrze.

  Marek Aureliusz

Telefon 515 144 287

Witam na stronie gabinetu psychologicznego odNova

Moim celem jest niesienie pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia.

Jeżeli:

 • znalazłeś/aś się w całkiem nowej sytuacji?
 • masz problem, z którym sobie nie radzisz?
 • nie możesz odnaleźć się w gronie znajomych lub w kontaktach z osobami bliskimi?
 • chcesz dokonać zmiany w swoim życiu?

zachęcam do kontaktu i rozpoczęcia pracy nad rozwojem indywidualnych możliwości oraz ulepszaniem relacji międzyludzkich.

Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.

Jeżeli masz poczucie, że czegoś w nim brakuje, skorzystaj z pomocy psychologa.

lepsza jakość życia

Oferta

diagnoza i terapia
Prowadzę diagnozę i terapię:
 • problemów związanych z niską samooceną,
 • zaburzeń związanych ze stresem,
 • kryzysów życiowych, związanych np. ze zmianą sytuacji życiowej, z utratą kogoś bliskiego, z porzuceniem, z wypadkiem, z zaakceptowaniem chorób przewlekłych,
 • kłopotów w relacjach z ludźmi, kryzysów rodzinnych i zakłóceń w relacjach partnerskich,
 • problemów wychowawczych, w tym w szczególności problemów okresu dojrzewania,
 • problemów w funkcjonowaniu w życiu zawodowym,
 • zaburzeń lękowych i napadów paniki,
 • fobii,
 • zaburzeń odżywiania,
 • zaburzeń nastroju w tym depresji,
 • zaburzeń snu,
 • zespołu stresu pourazowego (PTSD),
 • uzależnień (alkohol, Internet), syndromu współuzależnienia (m.in. DDA).

W ramach oferty gabinetu istnieje możliwość przeprowadzenia badania kwestionariuszami MMPI®-2 i SCID-II, WAIS-R, oraz wiele innych. Kwestionariusz MMPI®-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy). SCID-II jest wywiadem diagnostycznym umożliwiającym precyzyjną diagnozę i ocenę dwunastu zaburzeń osobowości.

Dostępna jest również możliwość organizacji indywidualnych lub grupowych szkoleń z zakresu nabywania i doskonalenia umiejętności społecznych, m.in. z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem, pewności siebie.

 

Terapia

Jakże łatwo odtrącić od siebie i odepchnąć wszelkie wyobrażenia niepokojące i niestosowne i natychmiast uzyskać pogodę ducha.

Marek Aurelisz

W swojej pracy stosuję wyłącznie naukowe oraz sprawdzone metody terapii poznawczo-behawioralnej i systemowej.

Konsultacje

Pierwsze trzy spotkania są traktowane jako spotkania konsultacyjne. Mają one na celu dokładne poznanie sytuacji Klienta, zgłaszanych przez niego problemów oraz wspólne ustalenie celów terapii. Właściwa diagnoza trudności doświadczanych przez Klienta, a także precyzyjne określenie ich źródeł poprzedza oraz przyspiesza znalezienie odpowiedniego rozwiązania w toku dalszej pracy. Każde spotkanie trwa 50 min.

Porady i doradztwo

Porady psychologiczne mają na celu doraźną pomoc w rozwiązaniu jednego, konkretnego problemu lub jego części. Służą Klientowi w lepszym poznaniu sytuacji, w której się znalazł, zrozumieniu przyczyn napotykanych trudności, jak również pokazują różne dostępne rozwiązania. Doradztwo psychologiczne obejmuje najczęściej od jednego do trzech spotkań. Każde spotkanie trwa 50 min.

Terapia

Stanowi cykl kilkunastu lub kilkudziesięciu spotkań prowadzących do zmiany, osiągnięcia celów ustalonych wspólnie w trakcie spotkań konsultacyjnych i rozwiązania problemu. Terapia ma na celu lepsze zrozumienie siebie, własnych intencji i motywów zachowań, jak również myśli i emocji, które doprowadziły do powstania zgłaszanego problemu. Terapia różni się od doradztwa psychologicznego swoim holistycznym (całościowym) podejściem do problemów Klienta. Ilość, częstotliwość i zakres spotkań są ustalane indywidualnie, w zależności od zdiagnozowanych problemów, oraz celów stawianych sobie przez Klienta. Każde spotkanie trwa 50 min.

W terapii poznawczo-behawioralnej pacjent i terapeuta współpracują w:

 • Rozwinięciu sposobu rozumienia problemu pacjenta akceptowanego przez obie strony.
 • Zidentyfikowaniu charakterystycznej dla danego pacjenta wzorca zależności myśli - uczucia, zachowanie i wpływu jaki ma on na codzienne funkcjonowanie pacjenta.

W oparciu o zrozumienie istoty problemu pacjenta, terapeuta wraz z pacjentem współpracują w ustaleniu celów terapii i planu leczenia. Terapia skupia się zazwyczaj na pomocy pacjentowi w znalezieniu takich sposobów rozwiązania obecnego problemu, które są bardziej skuteczne niż dotychczas stosowane. W procesie tym pacjenci często są zachęcani do wypróbowania nowych sposobów radzenia sobie w czasie pomiędzy sesjami. Terapia przewiduje określoną ilość sesji. Zazwyczaj liczba sesji różni się w zależności od rodzaju i nasilenia problemu pacjenta. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, trwają godzinę, przez 10-15 tygodni. Długość terapii może być jednak bardzo różna. Po zakończeniu terapii pacjent i terapeuta umawiają się zwykle na określoną ilość (zazwyczaj kilka) sesji w większych odstępach czasu. Sesje te mają na celu podtrzymanie efektów leczenia.

Najczęstsze pytania

 • 1
 • Jakie są podstawowe założenia terapii poznawczo-behawioralnej?

  Nasz nastrój i zachowanie znacząco uwarunkowane są sposobem myślenia o sytuacjach, które są dla nas trudne bądź problematyczne. Jest to psychoterapia, która koncentruje się na "tu i teraz", niemniej jednak przeszłość jest istotna dla zrozumienia genezy problemu.

O mnie

Karolina Szot

Psycholog kliniczny (absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny, ukończyłam podyplomowe studia z psychologii klinicznej, szereg kursów w zakresie terapii psychologicznej ze spektrum zaburzeń lękowych, depresyjnych, par i uzależnień. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem. Ukończyłam Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (stopień podstawowy). Kurs oparto o metodę Simontona oraz Rational Behavior Therapy (RBT) wg Maxie C. Maultsby’ego, Jr. Odbyłam Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

W nurcie poznawczo-behawioralnym specjalizuję się w zaburzeniach nastroju, uzależnieniach, zaburzeniach odżywiania oraz zaburzeniach lękowych i depresyjnych. Swoją pracę poddaję stałej superwizji i pracuję w oparciu o kodeks etyczny terapeuty CBT.

Swoją wiedzę nieustannie poszerzam, biorąc udział w licznych kursach i warsztatach terapeutycznych oraz w toku pracy własnej.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej.

karolina szot psycholog

Kontakt

  Email: terapiaodnova@gmail.com

  515 144 287

  81-369 Gdynia, ul.Derdowskiego 7, III p, pok. 303

Spotkania odbywają się po uprzednim kontakcie telefonicznym. Jeżeli nie odbieram prawdopodobnie jestem w trakcie spotkania.

Proszę o wiadomość sms - skontaktuję się w najbliższym możliwym terminie.

Cisza, komfort i przyjazna atmosfera pozwalają psychologom całkowicie poświęcić swoją uwagę trudnościom i problemom zgłaszanym przez Klienta.

odNova